Betaalvoorwaarden

1. Vooraf

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen enerzijds TRANSGROOM NV, B.T.W. – BE – 0467.389.847-RPR Kortrijk  en anderzijds de persoon, hierna omschreven als “koper”, die goederen wenst te kopen voor privédoeleinden of doorverkoop. De koper wordt geacht, bij het plaatsen van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden. Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard.

 

2. Voorwerp

De huidige voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen TRANSGROOM NV en de koper te beschrijven wat de bestelling betreft, de service, de betaling en de levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

 

3. Bestelling

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website, fax, e-mail of telefoon. Bij telefonische bestellingen rust alle verantwoordelijkheid bij de koper, TRANSGROOM NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutief bestelde goederen. Artikelen die niet voorradig zijn worden automatisch geannuleerd. Behoudens de wettelijke regeling voor Verkoop op Afstand aan consumenten, kan een consument afzien van de aankoop tot 14 dagen na levering. In dit geval moet de koper ons de goederen terugbezorgen op zijn kosten, in de originele verpakking en in goede staat.  Goederen die beschadigd zijn of niet meer geschikt zijn voor verkoop worden geweigerd. Dit herroepingrecht kan niet door professionelen ingeroepen worden noch door consumenten die op maat gemaakte producten besteld hebben zoals K Design etalage stickers.

 

4. Prijzen

De prijzen in onze cataloog, folders en prijslijsten zijn steeds inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze prijzen zijn geldig tot de datum van de eerstvolgende nieuwe catalogus of folder. TRANSGROOM NV behoudt zich het recht haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van fabricagekosten of ongunstige koerswisselingen. De website wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, doch voor de meest recente prijzen en informatie kan u ons best contacteren.

 

5. Levering

Alle bestellingen worden met de meeste zorg klaargemaakt en zo snel mogelijk verstuurd per koerier. De koper kan zijn bestelling laten leveren: ofwel aan huis of op het adres van een derde persoon.

Het aanbieden van de transportfirma hangt af per land. Voor meer info, zie hieronder:

- België en alle EU-landen die hieronder niet vermeld zijn: 

o Bij een particulier wordt het pakketje 1x aangeboden. Bij afwezigheid wordt het geleverd in een parcel shop in de buurt voor een periode van 7 dagen.

o Professioneel: Het pakketje wordt 2x aangeboden. Bij afwezigheid wordt het na één week in het depot, terug gestuurd naar Transgroom.

- Frankrijk: 

o Particulier: Wordt door Chronopost behandeld en wordt meteen in een parcelshop in de buurt geleverd voor een periode van 7 dagen.

o Professioneel: Het packet wordt 2x aangeboden. Bij afwezigheid komt het, na één week in het depot, terug naar Transgroom

- Alle Scandinavische landen:

Er wordt 1x aangeboden. Bij afwezigheid laat men een melding na via mail of telefoon waarna de klant contact dient op te nemen met Nordpost om een afspraak te maken voor de levering. 

Belangrijke mededeling:  Landen buiten de EU zijn mogelijks onderhevig aan extra kosten conform de wettelijke bepalingen van het land waar geleverd wordt. Wens je meer info? Gelieve dan de lokale diensten te contacteren.

 

 Voor onze leveringen doen wij beroep op een extern transportbedrijf en worden goederen afgeleverd tussen 8.00 en 18.00u.

 

6. Schade

Voor een prompte schadeloosstelling vragen wij de koper om bij de levering de zending grondig te controleren op externe schade alvorens af te tekenen. In geval van schade moet er als dusdanig afgetekend worden en moet er tevens vermeld worden hoeveel pakjes van de volledige zending beschadigd zijn en op welke manier (vb. nat, gedeukt, karton gescheurd, enz.) de beschadiging zichtbaar is. Slechts in dit geval kunnen wij een schadedossier voorleggen. De aangifte van elke schade moet schriftelijk binnen de 48u na levering van het pakket gebeuren. Voor een vlotte afwerking van het schadedossier vragen wij de koper ons duidelijke foto’s van het beschadigde product en verpakking te bezorgen. Het beschadigde product en de originele binnen- en buitenverpakking dient behouden te worden tot de afhaling of acceptatie van de klacht. Aangiftes die te laat binnenkomen of die niet aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen, kunnen niet meer behandeld worden.

 

7. Betalingsmodaliteiten

De koper kan zijn aankopen betalen met Visa, Mastercard/Eurocard, American Express. Indien gewenst kan de betaling ook vooraf gebeuren via overschrijving. De bestelling wordt dan verstuurd zodra het bedrag van de factuur op onze rekening staat. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen, wordt die termijn overschreden dan kunnen wij de beschikbaarheid van de goederen niet meer garanderen. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Moen, rembourszendingen uitgezonderd. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en na ingebrekestelling verhoogd met een conventionele verwijlintrest van 2% per maand voor consumenten, 8% voor handelaars met een minimum van € 75. Deze blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige vordering in hoofdsom alleen wordt betaald. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

8. Recyclagekosten

Sinds 01/07/2001 wordt in overeenstemming met de gewestelijke bepalingen, betreffende milieubehoud bij aankoop van elektrische en elektronische apparatuur, een bijdrage geïnd ten voordele van Recupel vzw. Deze officieel erkende instantie is belast met het hergebruik en recycleren van afgedankte elektronica. De bijdrage is afhankelijk van het soort product en wordt apart verrekend.

 

9. Klachten/Retourzendingen

Indien u, ondanks onze goede zorgen, een verkeerd artikel geleverd wordt dan kunt u het artikel ongeschonden en in de originele verpakking terugsturen. In dit geval verbindt TRANSGROOM NV er zich toe het product te vervangen na ontvangst van het retourartikel.  De retourkosten zullen gecrediteerd worden.

Klachten van alle andere aard dienen te gebeuren ten laatste 48u na ontvangst van de bestelling.  Late aangiftes kunnen geweigerd worden.

 

10.  Garantie

Op als onze elektrische apparaten geldt een garantie op de niet slijtende delen.

Ook na de garantieperiode kunt u altijd rekenen op onze dienst na verkoop.

 

11.  Herroepingsrecht (verkoop op afstand)

Goederen: 

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen de verkoopovereenkomst tussen jou en ons, Transgroom N.V., te herroepen en aangekochte artikelen retour te sturen. Dit kan zonder opgave van redenen. 
 

De herroepingstermijn gaat in op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel of het goed fysiek in bezit krijgt. 14 dagen na die dag verstrijkt de herroepingstermijn.  

TRANSGROOM N.V. verbindt er zich toe een product te vervangen of vergoeden na ontvangst van het retourartikel.  

Wil je jouw herroepingsrecht uitoefenen? Stel ons dan via een duidelijk geformuleerde, ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte van je beslissing om de verkoopovereenkomst te herroepen.  

Hieronder vind je de gegevens nodig voor het opmaken van jouw verklaring: 

Transgroom N.V. 
Moenkouterstraat 4 
8552 Moen 
België 

e-mail: info@transgroom.com 
telefoonnummer: +32 (0)56 25 20 10 

 
Ook belangrijk: 

  • Een uitzondering op het herroepingsrecht vormen artikelen die na opening niet retour kunnen (bijvoorbeeld om hygiënische redenen of door beschadigde verpakkingen), artikelen die niet meer verkoopbaar zijn (hetzij door beschadiging, hetzij door slijtage na gebruik), artikelen die op maat en volgens jouw specificaties en wensen gemaakt zijn voor jou als klant (bijvoorbeeld gepersonaliseerde K-Design stickers) en artikelen aangekocht door professionelen. Dit houdt in dat deze artikelen door ons niet teruggenomen kunnen worden. Artikelen dienen ongebruikt te zijn en geretourneerd te worden met de originele verpakking. 
  • Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden bij een verkoopovereenkomst in onze showroom, maar enkel bij een verkoopovereenkomst op afstand (online).  
  • Gemaakte transportkosten worden niet gecrediteerd.  

 
Meer uitleg over het herroepingsrecht en al onze specifieke voorwaarden omtrent retours vind je terug op onze FAQ-pagina (‘Hoe kan ik mijn bestelling terugsturen (herroepingsrecht)?’.  


Diensten:
 

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen de verkoopovereenkomst tussen jou en ons, Transgroom N.V., te herroepen. Dit kan zonder opgave van redenen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt.  

Wil je jouw herroepingsrecht uitoefenen? Stel ons dan via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte van je beslissing om de verkoopovereenkomst te herroepen.  

Hieronder vind je de gegevens nodig voor het opmaken van jouw verklaring: 

Transgroom N.V. 
Moenkouterstraat 4 
8552 Moen 
België 

e-mail: info@transgroom.com 
telefoonnummer: +32 (0)56 25 20 10 


Ook belangrijk:
 

Gemaakte transportkosten worden niet gecrediteerd. 

Meer uitleg over het herroepingsrecht en al onze specifieke voorwaarden hieromtrent vind je terug op onze FAQ-pagina (‘Hoe kan ik mijn bestelling terugsturen (herroepingsrecht)?’. 

 

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Ook plaatsen we marketingcookies zodat wij en derden partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Als je onze website in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Indien je kiest voor 'personaliseren' kies je zelf welke cookies je wenst.