Gehoorzaamheid van de hond

Socialiseringsperiode

Gehoorzaamheid van een hond vergt enige inspanning van de hondeneigenaar. Het verhaal begint reeds in de socialiseringsperiode.

Om gehoorzaamheid van de hond te verkrijgen tijdens het trimmen is het noodzakelijk dat de mens de hond zijn gedrag eerst leert te begrijpen. Het is belangrijk voor een goede samenwerking tussen trimmer en hond dat er aldus een vertrouwensrelatie ontstaat.

Deze fase is een heel belangrijke periode in het leven van de pup. In deze periode moeten de pups de rest van de buitenwereld als normaal gaan beschouwen. Deze periode bestaat uit 2 fases.

3 weken tot 12 weken

In deze fase is een pup onderzoekend en nieuwsgierig en maakt hij kennis met van alles en iedereen. In deze periode moet een hondje met een zo breed mogelijk publiek, zowel mensen als honden, in aanraking komen. Ook moet hij aan zoveel mogelijk prikkels onderworpen worden zoals lawaai van een auto, treinen, apparaten,… maar dit alles moet rustig verlopen anders krijgt de pup een overdaad aan informatie die hij niet op de juiste manier kan verwerken. Het is goed om de pup op de arm te nemen en hem rustig te laten wennen aan de nieuwe prikkel. Als een pup angstig reageert op een prikkel, is hij er nog niet klaar voor. Negeer dan de angst en troost de pup niet want dan versterkt u de angst ! Breng dan in een later stadium de pup opnieuw in contact met de prikkel. Na een paar keer zal de hond de prikkel als normaal gaan beschouwen en er niet meer angstig voor zijn. 

12 weken tot 6 maanden

Deze fase wordt ook wel de angstfase genoemd want de nieuwsgierigheid uit de eerste fase heeft nu plaatsgemaakt voor angst. De pup zal iets minder enthousiast de wereld tegemoet treden maar iets meer terughoudend zijn en vluchtgedrag vertonen. 

Het herstelvermogen na een vervelende ervaring is lang en in deze fase is de kans dat de pup blijvend bang blijft voor bepaalde dingen groot. De hond moet leren, dat alle dingen waarmee hij al ooit geconfronteerd werd voorheen, nu ook niet gevaarlijk zijn. 

Het gevaar in deze fase is dat de pup weer gedesocialiseerd kan raken als hij dit tweede socialiseringsproces niet goed doorloopt.

 

 - Een hond wordt doof en blind geboren maar zijn geur is iets heel belangrijks in de hond zijn leven waar hij al vanaf het eerste moment op afgaat om zijn moeder te zoeken. Pas later in zijn jonge leven leert de hond ook af te gaan op het zicht en dan op geluid. De geurzin van de hond is zo ontwikkeld dat hij ons bij geur herkent, hij personaliseert ons met zijn geur en niet op het zicht. Daardoor komt het dat de hond al begint te blaffen naar iets of iemand voor hij deze concreet ziet. In nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld iemand nog onbekend voor de hond, zal hij zich op de geur focussen en een etiket geven aan deze persoon. Honden lezen onze energie, als wij kalm zijn, zijn zij dit ook. Andersom als zij een geur van onevenwicht waarnemen, verliezen zij ook hun evenwicht. Hij leert van geuren, iets wat bijna ondenkbaar is in de wereld van mensen maar voor de honden een constante impuls is.

- Een grote fout die veel mensen maken is dat men ervan uitgaat dat honden denken als mensen. Zo proberen mensen dan hun hond naar hun hand te zetten en deze aan te passen aan ons mens-zijn maar dit werkt niet. Hierdoor kan je de hond frustreren en daardoor kan de hond zich misdragen in ons ogen. Het is niet de hond die zich aan de mens moet aanpassen, maar de mens moet de hond zijn gedrag leren begrijpen. Enkel zo kan men van een hond iets bekomen. Wie dit goed toepast kan zelfs heel veel aanleren aan zijn hond en zo een goede relatie opbouwen die bestaat uit wederzijds respect.

- De hond zijn gevoelens zijn niet dezelfde als die van de mens. De hond leeft in het hier en nu en uit zijn passende emoties onmiddellijk. Hij heeft geen spijt over verleden of zorgen om de toekomst, hij denkt enkel aan nu. Hij reageert direct op gebeurtenissen.

- Terwijl wij denken dat honden op woorden reageren, is het meestal op de intentie die we bij het woord voegen. Honden gaan af op de energie die wij aan een woord geven zoals toonhoogte, stemgebruik, lichaamstaal of de klemtoon de we leggen. Honden communiceren zelf via de energie die ze geven aan hun lichaamstaal. Bijvoorbeeld : ze tonen onderdanigheid door de houding van hun hoofd en oren en ruglig, dominantie tonen ze door het omhoog heffen van hun hoofd, oren en staart en agressie kan men bemerken daar ze hun oren naar achter dragen en hun lichaam verstijfd is.

Houdingen kunnen verschillende betekenissen hebben, zoals: 

 • Een blije hond, alsook een agressieve hond zullen naar voren stappen, maar de blije zal spelen en de agressieve zal dreigen. 
 • Een hond zal weglopen in gevaar maar zal dit ook doen tijdens het spelen.
 • Het is steeds belangrijk om de hond zijn hoofd, oren en staart te observeren. Hoe hoger hij deze 3 houdt, hoe dominanter hij is. Hoe lager, des te onderdaniger hij is. Aan zijn lichaam zal men merken dat hoe gevoeliger hij is, hoe hoger zijn energiepeil is.
 • Een hond is in evenwicht als zijn lichaam, hart en gedachten voldaan zijn. Zijn instinct primeert en intelligentie en gevoelens volgen. Wij, als mensen, gaan eerst af op intelligentie en gevoelens. 
 • Als we als mens met honden willen omgaan moeten we deze oefenen en discipline en affectie geven. Hiermee zijn aan de noden van de hond voldaan en zal deze een goed verdrag vertonen. 

Volgende formules zijn van toepassing :

Lichaamsoefening = voldoen aan instinct = vertrouwen opbouwen, vb : een goeie wandeling met de hond zodat deze zijn portie lichaamsbeweging krijgt die hij nodig heeft.

Discipline bijbrengen = voldoen aan intellectualiteit = respect opbouwen, vb : als je een deur opent, dan gaat steeds eerst de hondeneigenaar door de deur gevolgd door de hond. Niet omgekeerd !

Aandacht geven = voldoen aan emoties = liefde opbouwen, vb : strelen van de hond, spelen met de hond

 

Als men met al dit bovenstaande rekening houdt als trimmer zal met in het trimsalon aangenaam en goed werk kunnen verrichten. De hond zal rustig zijn en zal meewerken. 

Een belangrijk aspect is dat men uiteraard over de juiste trimmaterialen moet beschikken om de job naar behoren uit te oefenen.

De hond dient op een correcte hoogte te staan om goed tewerk te kunnen gaan en de trimmer dient ook zijn werk naar behoren te kunnen om de hond een gevoel van vertrouwen te geven tijdens de trimbeurt. 

Een hond die op een trimtafel staat voelt aan of de trimmer rustig of gestresseerd zijn de job uitoefent en dat is al van groot belang voor de hond opdat hij ook gehoorzaam zal zijn tijdens het trimmen. Uiteraard moet de hond stil staan op de trimtafel en vastgemaakt worden met tafelriemen om ongelukken te voorkomen.

Als trimmer is het aangeraden om steeds de hond zijn gedrag goed in de gaten te houden. De hond laat dus via zijn lichaamstaal weten of hij rustig is en het trimmen toelaat. Hij stuurt je stress-signalen die je als trimmer niet naast je kan neerleggen als likken van de lippen, knipperen van de ogen, geeuwen, zweetpoten, hijgen, piepen, bibberen, enz... Dan is het aan de trimmer om daar op een correcte wijze mee om te gaan en de hond tot rust te kunnen brengen. 

Hiervoor is het belangrijk dat de trimmer zelf rustig is. Dit kan je snel oplossen door volgende houding aan te nemen : 

 • Hou je hoofd recht
 • Schouders naar achter
 • Borst vooruit
 • Beide voeten plat op de grond
 • Armen rustig naast je lichaam
 • Handen uit je zakken laten
 • Diep ademen en focus op rustige ademhaling
 • Breng je gedachten tot rust

Eens jou dit lukt, zal de hond dit opmerken en ook een rustiger gedrag aannemen. Hij zal meer aandacht voor jou hebben en dus beter luisteren naar je bevelen.

De eerste keer dat een trimmer een vreemde hond aanraakt is het wederzijds respect heel belangrijk. De hond zal je niet echt zien als een speelvriend maar zal wel direct een gevoel krijgen dat je hem met respect aanraakt en behandelt. Laat de hond voelen dat alles normaal is. Hij wordt gewassen en verzorgd. Een hond is een roedeldier en in een roedel zijn er rangen. Als een hond op de trimtafel staat is hij onderdanig aan de leider, dus aan de trimmer. 

Wat als de hond agressief reageert?

Dan is het belangrijk dat er correct gereageerd wordt op de hond om ongelukken te voorkomen. De agressie mag niet gevoed worden door de trimmer of hondeneigenaar en dus dienen beiden zelf zo rustig mogelijk te blijven. De hond dient heel rustig benadert en aangesproken te worden zodat hij vertrouwen kan krijgen in de zaak. 

Een agressieve hond probeert niet enkel moeilijk te zijn tijdens het verzorgen, hij heeft het een reden, hij kan angst hebben, pijn ( door een ziekte of medisch probleem) of en getraumatizeerd door een vroegere ervaring in een trimsalon. 

Toon de hond respect, hij zal jouw respect voelen , wees vastberaden, geduldig en blijf rustig maar doe verder met basis handelingen , totdat je hond begrijpt wat er verwacht wordt tijdens het trimmen, de hond moet begrijpen dat hij niet de baas is en het trimmen niet door hem word afgebroken maar gewoon verdergezet.

Methode 1: Begin met de achterkant van de hond tegen uw lichaam, met het hoofd van u af, waar de hond beperkt is door de tafelriem. Wikkel één arm om het lichaam van de hond en houd de borst vast. Wees vastberaden maar zachtaardig.

Methode 2: Laat u misschien assisteren en helpen de hond te bedwingen door een arm rond de nek en de andere rond de buik van de hond of rond de oksels te leggen. Met deze houdstand kunt u de voeten verzorgen en de achterkant van de hond. Plaats het hoofd weg van je gezicht, laat de nek tegen je schouder rusten.

Methode 3: Gebruik de trimtafel en de tafelriemen voor een beter contact tot de hond, met de antislip-oppervlak. Hiermee kunt u de hond positioneren en de hond manipuleren als dat nodig is, om uw veiligheid te garanderen. Houdingen rond de nek regelen de positie van het hoofd van de hond terwijl u aan de benen en het lichaam van de hond werkt. De tafelriemen kan je naar behoefte worden aangepast, maar zorg ervoor dat het niet te strak wordt, ongemak veroorzaakt. Extra beperkingen onder de buik met een zachte buikband kan ook nuttig zijn om een agressieve hond te besturen.

Methode 4: Gebruik een muilband zodat de hond je niet kan bijten. Zorg ervoor dat de snuit goed past en niet de hond pijn doet en dat hij vrij kan ademhalen. Gebruik de muilband zo weinig mogelijk om de hond niet te benadrukken. Soms kan het nuttig zijn om een handdoek of een snood over het hoofd van de hond te leggen wanneer je ze van het bad naar de tafel verplaatst.

Methode 5: Deze methode is enkel van toepasing als alle andere methodes niet werken en de hond niet te benaderen is. Medicatie kan geschikt zijn om een sterke agressieve of gevaarlijke hond te kalmeren die moet worden getrimd. Medicatie mag alleen worden gebruikt met goedkeuring van de eigenaar en onder leiding van een dierenarts. In dit geval is het beter dat de eigenaar bij de behandeling blijft. 

Een snauw van een hond betekent niet automatisch dat hij agressief is. Het is meestal een waarschuwing die de hond geeft in zijn hondentaal, die de mens vaak niet goed begrijpt. Het is belangrijk dat de trimmer het verschil weet tussen agressie en een hond die gewoon waarschuwt dat hij iets niet leuk vind. Een agressieve hond herken je aan :

 • De haren van zijn vacht gaan overeind staan
 • Hij zal zijn tanden laten zien
 • Zijn lijf zal helemaal opgespannen zijn
 • Zijn staart zal recht omhoog staan en vaak als kwispelend
 • Hij zal anders gaan grommen dan gebruikelijk
 • Hij zal zijn ogen fixeren op de ‘tegenpartij’

In het geval van agressie kan je de hond best zo rustig mogelijk benaderen en aanspreken. Zelf een ontspannen houding aannemen kan de hond ook rustiger maken. Het is echter nooit te voorspellen of een agressieve hond ook effectief gaat aanvallen. Indien men gehoorzaamheid wenst van de hond kan men hem best rustig maar toch als meester benaderen en hem met de stem belonen voor goed gedrag.

Hoe meer een hond kan gehoorzamen, hoe beter het je zal lukken en hoe aangenamer om deze te kunnen toiletteren. 

Gehoorzaamheid opbouwen

Gehoorzaamheid dient ook opgebouwd te worden. Een hond die voor het eerst op een trimtafel komt moet dit als aangenaam ervaren. Hij moet kunnen kennismaken met alle handelingen die hij in de toekomst zal ervaren. Op een rustige manier moet hij ondervinden dat het trimmen en de trimmer niets ergs zijn want gedurende zijn hele leven zal hij er meermaals mee geconfronteerd worden. Vandaar het belangrijk is dat een puppy tijdens zijn socialisatieperiode al eens kennis kan maken met een trimsalon. Dit omvat dan geen volledige toilettagebeurt maar wel een kennismaking met alle materialen. De puppy wordt vastgemaakt op de trimtafel en eens geborsteld. De pootjes worden vastgenomen om eventueel al het haar van tussen de pootjes uit te scheren. Nagels worden een klein beetje bij geknipt. De blazer wordt kort even op de puppy gericht. De puppy kan eventueel met een verzorgende olie of met een parfum bespoten worden zodat hij andere geuren op zijn vacht leert accepteren. De trimmer geeft best ook veel aandacht aan de puppy zodat deze de trimmer ook kan leren kennen.

Het moet voor de puppy vooral een gewoonte worden dat hij overal aangeraakt wordt, nat gemaakt wordt, geblazen wordt, dat de nagels geknipt worden, enz…

Een hond die als huishond door het leven mag leer je best van jongs af om mee te gaan op restaurant, winkels, auto, hotel, of gewoon meekomen in drukke plaatsen.

Een hond die later meegaat naar shows heeft nog heel wat extra vaardigheden aan te leren zoals: 

 • Mooi leren lopen om zich te presenteren
 • Lang stil staan op een trimtafel en zich rustig laten toiletteren
 • Aan drukte gewoon worden

Allemaal dingen waar best wat tijd ingaan, maar waar men achteraf veel voldoening zal hebben van de relatie met de hond.

Wanneer kan je snacks geven aan je hond?

Als je je hond iets wil aanleren, hetzij een puppy of een volwassen hond, werk je best in het begin met een beloning zoals een snoepje bij goed gedrag en bij het opvolgen van bevelen. Eens de hond doorheeft dat hij voor dit gedrag beloond wordt, zal hij dit gaan herhalen. Een beloning bestaat meestal uit een hondensnoepje of stukje vlees, maar voor sommige honden is een knuffel van zijn baasje ideaal.

Je kan gerust af en toe een snack geven aan je hond maar overdrijf hier niet mee zodat de snack zijn voeding niet vervangt. 

Een hond heeft van nature de drang om op iets te knauwen, vooral jonge honden zoeken voorwerpen waarop ze kunnen kauwen dus is het aangeraden om regelmatig iets aan je hond te geven waarop hij kan kauwen zoals een kauwbeen of een kluif of een speeltje waar hij lekker kan op knabbelen, en het is ook nog goed voor zijn gebit. Vooral puppy’s kauwen graag op iets bij het wisselen van de tanden en ook om te experimenteren. 

Wanneer en waarom gebruik ik een voedingssupplement? 

Indien u twijfels of u voedingssupplementen zou geven aan uw hond, bedenk dan even dat we in een vervuilde wereld leven vol bewerkt voedsel. Onze honden leven dicht bij de grond en nemen gemakkelijk vreemde producten op zoals schoonmaakmiddelen of strooizout. Ook hondenvoeding is steeds bewerkt. Veel vitamines en mineralen gaan verloren bij het bewerkingsproces. Vandaar het belangrijk is dat u een goede voeding kiest voor uw hond en deze aanvult met voedingssupplementen die uw hond helpen om weerstand te bieden tegen de gevolgen van vervuiling, besmettingen en spanningen. 

Het geven van voedingssupplementen kan uw hond ondersteunen om weerstand te bieden aan diverse problemen die meer en meer de kop opsteken zoals heupdysplasie bij grote rashonden.

 

Heb jij nog praktische tips of opmerkingen? Laat gerust iets weten in de reacties hieronder.

Reacties


Katrien Cazaerck - 26 Jan 2019

Surfend over de vernieuwde site heb ik de tijd genomen om jouw artikel rustig te doornemen. Zelf ben ik een ervaren trimmer en fokker maar het doet me veel plezier om deze oh zo juiste samenvatting over "hond zijn" te lezen. Proficiat, we kunnen hier als trimmer, fokker, liefhebber en eigenaar nog heel wat uit opsteken! Met vriendelijke groet, Katrien ( de Perro Cortes Maltese )

Reageer

Schrijf reactie

Je moet functionele cookies inschakelen om deze feature te gebruiken.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Ook plaatsen we marketingcookies zodat wij en derden partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Als je onze website in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Indien je kiest voor 'personaliseren' kies je zelf welke cookies je wenst.